FORGOT YOUR DETAILS?

Identyfikacja wizualna/ Branding

Pokazujemy to, czego nie dostrzegają inni

Czy pierwszy kontakt jest najważniejszy?

Pierwsze wrażenie to odruch instynktowny, w wyniku którego tworzy się wyobrażenie o marce. Trwa ono zaledwie kilka sekund i pozostawia w świadomości odbiorcy najtrwalszy ślad.

Co to jest identyfikacja wizualna?

Jest to spójny zestaw wzajemnie uzupełniających się elementów, które tworzą kompleksowy wizerunek firmy. Jest to podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy Firmą a Klientem. Jego najważniejszym elementem jest logotyp, którego forma i charakter reprezentuje wartości oraz cele firmy. Proces tworzenia wizerunku firmowego przebiega wieloetapowo. Finalnym produktem, który otrzymujecie Państwo jest spójny i wyrazisty wizerunek Waszej firmy, oparty na elementach identyfikacji:

TOP